جست و جو مقالات

دسته بندی

ترانسفورماتورهاي قدرت با الگوريتم ژنتيك و اعمال محدوديتهاي ساخت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - ترانسفورماتورهاي... read more

Post

سيستم تحريك با استفاده از داده هاي تستهاي ميداني و اعتبار سنجي حلقه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق- سيستم تحريك با استفاده از داده هاي […]

read more

Post

الگوريتم تركيبي بهينه سازي اجتماع ذرات دودوئي و الگوريتم ژنتيك

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – حل مسئله مشاركت واحدهاي نيروگاهي با […]

read more

Post

برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره كنترل فركانس اوليه در يك سيستم جزيره اي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه يك الگوريتم ابتكاري جهت برنامه […]

read more

Post

خازن گذاري در شبكه هاي توزيع بر اساس يك روش مؤثر

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تغيير آرايش و خازن گذاري در […]

read more

Post

اعتبارسنجي سيستم تحريك واحدهاي گازي نيروگاه دماوند

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – شناسايي و اعتبارسنجي سيستم تحريك واحدهاي […]

read more

Post

هماهنگي بهينه ركلوزر سكشنالايزر فيوز و رله جريان

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – هماهنگي بهينه ركلوزر سكشنالايزر فيوز و […]

read more

Post

جايابي بهينه محدودكننده جريان خطا

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – جايابي بهينه محدودكننده جريان خطا و […]

read more

Post

روشي جديد براي پيشنهاد قيمت در بازار برق با استفاده از الگوريتم ژنتيك

اين مقاله يك روش جديد را ارائه مي دهد كه اجازه مي دهد شركتهاي […]

read more

Post

الگوريتم هايبريد در برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محي طهاي با عدم قطعيت

در اين مقاله، الگوريتمي موثر به منظور برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads