جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي بهينه موتورهاي القائي تكفاز با توابع هدف راندمان ، ضريب قدرت و تلفات موتور با استفاده از الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله با استفاده از روابط طراحي موتور القائي تكفاز... read more

Post

مدلسازي تحليلي ماشين ديسكي شار- محوري آهن رباي دائم و طراحي بهينه آن

در اين مقاله يك روش تحليلي براي مدلسازي ماشين ديسكي شار-محوري آهن رباي دائم […]

read more

Post

طراحي و ساخت متعادل سازجريان پسيو براي ژنراتور القايي خودتحريك

از آنجا كه تعداد زيادي از مصرف كنندگان انرژي الكتريكي در مناطق دوردست روستايي […]

read more

Post

تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون نيروگاه شهيد رجايي بروش SSFR

در اين مقاله با استفاده از نتايج آزمايش SSFR كه بر روي يكي از […]

read more

Post

شبيه سازي و بهينه سازي واحدهاي پيشرفته توليد همزمان توان الكتريكي و حرارت توربين گاز به كمك شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك

در حال حاضر با توجه به محدوديت هاي موجود در منابع انرژي از جمله […]

read more

Post

اعمال محدوديت سوخت زمستانه در تحليل و توزيع بهينه بار بين بلوك هاي يك نيروگاه سيكل تركيبي

در اين مقاله محدوديت سوخت روزانه در فصل زمستان در توزيع بار بهينه بين […]

read more

Post

افزايش اندازه حركت در خروجي پره هاي ثابت توربين از طريق بهينه سازي پروفيل پره با استفاده از الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله بر اساس قيود حداقل تلفات آئروديناميكي و حداكثر اندازه حركت خروجي […]

read more

Post

شناسايي پارامترهاي مدل قوس KEMA در كليدهاي قدرت با الگوريتم ژنتيك

بروز قوس الكتريكي در محفظه قطع كليدهاي قدرت پديده اي با اهميت، داراي رفتار […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads