جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه روشي جديد براي ديسپچ همزمان انرژي، رزرو و بار در محيط تجديد ساختار شده

اين مقاله روشي جديد براي ديسپچ واحد هاي توليدي در شبكه هاي... read more

Post

روشي نو براي توزيع بهينه توان با استفاده از الگوريتم ژنتيك

توزيع بهينه توان يكي از مسايل كلاسيك سيستم هاي قدرت مي باشد. هدف از […]

read more

Post

كاربرد ضرايب حساسيت در الگوريتم ژنتيك جهت بهبود روند برنامه ريزي سيستم انتقال

در اين مقاله يك روش جديد بر پايه الگوريتم ژنتيك جهت حل مسئله برنام […]

read more

Post

تعيين سهم مولفه هاي تشكيل دهنده بار به كمك الگوريتم ژنتيك

براي انجام مطالعات گوناگون در سيستم توزيع و فوق توزيع از جمله برنامه ريزي […]

read more

Post

جايابي بهينه توليد پراكنده با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش نامتعادلي ولتاژ

استفاده از واحدهاي توليد پراكنده, كه به منظور تامين توان در شبكه هاي توزيع […]

read more

Post

بازآرايي ابتكاري شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك

بازآرايي شبكه يكي از روشهاي معمول در كاهش تلفات بوده كه موجب بهره برداري […]

read more

Post

تعيين پارامترهاي قوس الكتريكي در عايق هاي آلوده به روش الگوريتم ژنتيك

پديده ي قوس الكتريكي (Flashover) در عايق هاي آلوده، تا كنون از طريق يك […]

read more

Post

بررسي روش هاي تعيين راندمان موتور در صنايع و ارائه يك روش مبتني بر الگوريتم ژنتيك

صاحبان صنايع معمولاً نسبت به جايگ زين كردن موتورهاي  معمولي موجود با نوع پربازده […]

read more

Post

تعيين پارامترهاي بهينه كنترل برداري موتور سنكرون قطب برجسته با استفاده ازالگوريتم فازي – ژنتيك

موتور سنکرون قطب برجسته به جهت غیراستوانه ای بودن روتور دارای پاسخ دینامیکی سریعی […]

read more

Post

حذف بار بهينه فركانسي با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و هزينه خاموشي

در اين مقاله يك طرح حفاظت شبكه اي جهت انجام حذف بار بهينه تطبيقي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads