جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي وبررسي عملكرد كولرهاي تبخيري جهت افزايش توان خروجي توربينهاي گازي نيروگاه سيكل تركيبي فارس

روشهاي خنك كن تبخيري از نوع فاگ و مديا در مقايسه با ساير... read more

Post

بررسي صدمه ديدن لوله هاي سوپرهيتر نيروگاه بيستون توسط مدلسازي CFD

در اين تحقيق با استفاده از رو ش محاسبات ديناميكي سيال (CFD) حركت سيال، […]

read more

Post

مدلسازي و تحليل نيروهاي ناشي از عدم تقارن فاصله هوايي در ماشين هاي سنكرون مغناطيس دائم

نيروهاي الكترومغناطيسي در ماشين هاي الكتريكي منشاء ارتعاش و نويز هستند . تخمين اين […]

read more

Post

مدلسازي و كنترل جامع توربين بادي سرعت- متغير (VSCM)

توربين هاي بادي مي توانند به عنوان محرك اوليه ژنراتورهاي سنكرون و آسنكرون به […]

read more

Post

بهبود شناسايي ساختار در الگوريتم آموزش رقابتي جهت مدلسازي به روش فازي- عصبي

فرايند مدلسازي، مدل كردن يك سيستم نامشخص با استفاده از دادههاي وروديـخروجي اندازهگيـري شـده […]

read more

Post

مدلسازي ديناميكي و پيش بيني دامنه گالوپينگ عمودي و پيچشي در خطوط هوايي

يكي از نوسانات مكانيكي خطوط انتقال نيروي هوايي ، گالوپينگ مي باشد كه تخمين […]

read more

Post

ارائه يک مدل اصلاح شده سيگنال بزرگ براي ترانزيستورهای SGMESFET

آناليـز شـبکه هـاي غير خطي مايکرويو يکي از زمينههاي فعال تحقيقـاتي در سـالهاي اخير […]

read more

Post

مدل Simulinkاثر همودياليز روي بدن انسان

در اين مقاله مدل شبيه سازي بدن انسان شامل سيستم قلبي عروقي، سيستم جابجايي […]

read more

Post

تعيين پارامترهاي موتورهاي القائی سه فاز به روش برازش جريان استاتور

نظر به اهميت تعيين پارامترهاي موتور القايي، در اين مقاله روشي جهت شناسايي پارامترهاي […]

read more

Post

مدلسازي باتريها به منظور بررسي راندمان شارژ در سيستمهاي شارژ خورشيدي

در اين مقاله با معرفي مدل امپدانسي باتري، عملكرد باتريها در فرآيند شارژ، مورد […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads