جست و جو مقالات

دسته بندی

پيش بيني كوتاه مدت بار صنايع با استفاده از شبكه عصبي بهبود يافته

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - پيش بيني كوتاه مدت... read more

Post

اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از تركيب تبديل S

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق- دسته بندي اغتشاشات كيفيت توان با استفاده […]

read more

Post

كنترل UPQC به منظور بهبود پارمترهاي كيفيت توان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – كنترل UPQC به منظور بهبود پارمترهاي […]

read more

Post

مقايسه عملكرد شبكه MLP و شبكه RBF براي شبيه سازي سلول هاي خورشيدي

سيستمهاي فتوولتائيك منابع قدرت غير خطي هستند كه توان خروجي آنها به شدت تحت […]

read more

Post

پيش بيني تقاضاي ماهيانه برق با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و آريما در ايران

پيش بيني تقاضاي برق در مقاطع بلند مدت براي توسعه نيروگاههاي كشور و در […]

read more

Post

ارزيابي بهنگام امنيت ديناميكي سيست مهاي قدرت با استفاده از شبكه عصبي

در اين مقاله روش جديدي براي ارزيابي امنيت ديناميكي سيستمهاي قدرت ارائه گرديده است […]

read more

Post

استفاده از شبكه عصبي در كنترل توان راكتيو TCR و TSC به منظور كاهش هارمونيك

يكي از مهمترين پارامترهاي جبران كننده هاي توان راكتيو، توليد حداقل هارمونيك مي باشد […]

read more

Post

مانيتورينگ بار به روش غيرمداخله گر

در جهت پاسخگويي به نياز روزافزون انرژي الكتريكي ,لزوم نظارت بر مصرف صحيح اين […]

read more

Post

حفاظت شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه هاي عصبي با درنظرگرفتن اثر توليدات پراكنده

در سالهاي اخير توجه زيادي به استفاده از نيروگاه هاي توليد پراكنده در شبكه […]

read more

Post

طراحي كنترل كننده عصبي غيرمتمركز بار فركانس مبتني بر كنترل مقاوم ∞H2/H ممزوج در سيستم قدرت تجديدساختاريافته

در اين مقاله استراتژي غيرمتمركز عصبي مبتني بر كنترل ∞H2/H ممزوج براي حل مساله […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads