جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي رفتار ديود نوري بهمني با استفاده از شبكه عصبيMLP

در اين مقاله, براي تعيين رفتار آشكارساز نوري بهمني ١ مدل... read more

Post

به كارگيري شبكه عصبي در مدلسازي غيرخطي ترانزيستور HEMT

در اين مقاله با استفاده از شبكه عصبي سه عنصر  HEMT  غيرخطي مدار معادل سيگنال […]

read more

Post

مدل سازي و پياده سازي سخت افزاري كنترلر مسير ربات توسط يك سيستم هيبريد

هدف اين مقاله معرفي يك سيستم هيبريد با استفاده از روش هاي حسابگري نرم […]

read more

Post

روش جديد براي حذف هارمونيك هاي اينورتر چند سطحي توسط شبكه هاي عصبي

در اين مقاله، دو روش جديد به منظور حذف هارمونيك هاي مرتبه پايين در […]

read more

Post

روشي نوين براي ارزيابي بهنگام حاشيه امنيت ديناميكي سيستم هاي قدرت بكمك ويژگي حساسيت شبكه عصبي تحليلگر امنيت

در اين مقاله روش جديدي مبتني بر كـاربرد شـبكه عـصبي براي ارزيابي حاشيه امنيت […]

read more

Post

روشي نوين جهت تشخيص خطاي امپدانس بالا به كمك تبديل موجك و شبكه عصبي

در اين مقاله روشي نوين براي تشخيص خطاي امپـدانس بـالا با استفاده از تبديل […]

read more

Post

استفاده از شبكه عصبي در تخمين روند تغيير جريان نشتي مقره هاي فشار قوي در مناطق آلوده سواحل جنوبي كشور

در سالهاي اخير نياز به انرژي الكتريكي در كشور رشد روز افزوني داشته است […]

read more

Post

پيشبيني بار كوتاه مدت شبكه برق ايران با درنظر گرفتن شرايط خاص نظير روزهاي قبل و بعد و بين تعطيلي و سالهاي كبيسه و تهيه قوانين خبره فازي

مديريت توليد و توزيع انرژي الكتريكي بايد براساس تطبيق عرضه بر تقاضاي انرژي برق، […]

read more

Post

افزايش اثربخشي سيستم نگهداري و تعميرات نيروگاهي با استفاده از داده كاوي و شبكه عصبي

سيستم مديريت مكانيزه نگهداري و تعميرات ابزاري جهت مديريت و بهبود فعاليت هاي نت […]

read more

Post

پيش بيني عمر لوله هاي كندانسور با استفاده از روش هاي منطق فازي و شبكه عصبي

پيش بيني عمرتجهيزات نيروگاههاي حرارتي از جمله كندانسور براي جلوگيري از خروجيهاي ناخواسته، بهينه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads