جست و جو مقالات

دسته بندی

Post

ارائه مدلي براي تعيين نرخ ترانزيت (خدمات انتقال برق) در بازار برق ايران

با افزايش تمايل دولتها به واگذاري مسئوليت بخشهاي مختلف به بخش خصوصي درسطح دنيا، […]

read more

Post

تنظيم و تخمين بودجه متوسط سالانه شركتهاي برق منطقه اي در محيط بازار برق ايران مبتني بر استراتژي قيمت دهي

همراه با تغيير در ساختار اقتصادي صنعت برق ايران و راه اندازي بازار برق، […]

read more

Post

تنظيم بهينه قراردادهاي پيش فروش و پيش خريد برق به كمك آناليز سناريوهاي چندگانه در بازار برق ايران

با توجه به تدوين و تصو يب آيين نامه خريد و فروش برق در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads