تحليل عملكرد D-STATCOM و DVR براي كنترل ولتاژ سيستم هاي توزيع با استفاده از يك روش كنترلي جديد

در اين مقاله به معرفي روشهاي مدلسازي و تحليل كنترل كننده هاي سيستم توزيع قدرت و نسل جديدي از ابزارهاي
مبتني بر الكترونيك قدرت كه براي بررسي پايداري و كيفيت پخش توان در شبكه هاي توزيع ولتاژ پايين مورد استفاده
دارند، پرداخته شده است . روش كنترل جديدي كه مبتني بر اندازه گيري ولتاژ بوده و نيازي به سنجش توان راكتيو ندارد
پيشنهاد شده است. عملكرد اين روش كنترل در دو نوع تجهيز كنترل كننده سيستم قدرت يعني جبران كننده استاتيكي توزيع (D-STATCOM) و نگهدارنده ديناميكي ولتاژ (DVR) ارائه شده است . تحليل ها و شبيه سازي ها براي اين نوع روش
كنترل براي دو سيستم پيشنهادي با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC انجام شده است . با توجه به نتايج بدست آمده فابليت و توانايي روش كنترل در پاسخ سيستم به نوسانات ولتاژ ناشي از تغييرات بار و يا بروز خطا در سيستم، نشان داده شده است.

 

حجت حاتمي، سيد حسين حسيني
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تبريز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *