جست و جو مقالات

دسته بندی

آشكارسازي جزيره مزارع بادي بر اساس اندازهگيري زاويه فاز

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - روش جديد آشكارسازي... read more

Post

Dynamic and Power Quality Aspects of Interconnected Wind Turbine Using Universal Custom Power Conditioner

In this paper, dynamic and power quality aspects of wind turbine which is connected […]

read more

Post

تحليل عملكرد D-STATCOM و DVR براي كنترل ولتاژ سيستم هاي توزيع با استفاده از يك روش كنترلي جديد

در اين مقاله به معرفي روشهاي مدلسازي و تحليل كنترل كننده هاي سيستم توزيع […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads