جست و جو مقالات

دسته بندی

روشهاي جمع آثار و منطق فازي براي تعيين سهم شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - ارائه روشي مبتني بر... read more

Post

برآورد بلند مدت بار شبكه هاي توزيع با استفاده از منطق فازي

يكي از اهداف مهم شبك ههاي توزيع تأمين انرژي برق با كيفيت و قابليت […]

read more

Post

پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي شبكه سرتاسري ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي و منطق فازي

پـیش بینی کوتــاه مـدت مصـرف بــار الـکتریــکی نقـش اساسی در بهره برداری بهینه از […]

read more

Post

ناوبري ربات متحرك در محيط ناشناخته با استفاده از منطق فازي، جهت اجتناب از برخورد با مانع در راه رسيدن به هدف مشخص

از زماني كه ساخت ربات براي زمينه هاي مختلف مطرح شده است، دركنار آن […]

read more

Post

ناوبري ربات متحرك در محيط ناشناخته با استفاده از منطق فازي، جهت اجتناب از برخورد با مانع در راه رسيدن به هدف مشخص

اززماني كه ساخت ربات براي زمينه هاي مختلف مطرح شده است، دركنار آن با […]

read more

Post

كنترل زمان شستشوي ماشين لباسشويي بوسيله منطق فازي

كنترل هاي فازي چند سالي است كه كاربرد هاي مناسبي در وسايل خانگي پيدا […]

read more

Post

كنترل زمان شستشوي ماشين لباسشويي بوسيله منطق فازي

كنترل هاي فازي چند سالي است كه كاربرد هاي مناسبي در وسايل خانگي پيدا […]

read more

Post

جايابي بهينه مانيتورها در شبكه انتقال با استفاده از مرزهاي فازي به منظور تعيين شاخص هاي فرورفتگي ولتاژ

انجام ميگاين مقاله روش جديدي براي جايابي بهينه مانيتورها در شبكه هاي بزرگ انتقال […]

read more

Post

بهبود كارآيي محركه DTCماشين القايي با ابكارگيري تئوري قطاعهاي فازي

انتخاب مناسب بردارهاي ولتاژ، عاملي كليدي در كاهش ريپل شار و گشتاور محركه كنترل […]

read more

Post

هماهنگي عملكرد SVCو ULTCبكمك منطق فازي

استفاده از جبرانسازهاي استاتيكي توان راكتيو به منظور بهبود كيفيت توان شبكه هاي قدرت، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads