جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي كنترل كننده لغزشي براي موتور پله اي مغناطيس دائم

موتور پلهاي مغناطيس دائم در سيستمهاي با دقت بالا كه تحت... read more

Post

شبيه سازي DVRبا استفاده از كنترل مود لغزشي درسطح ولتاژ متوسط

جبرانگر پوياي ولتاژ، يك ديـدگاه اقتصـادي جهـت حفاظـت بارهاي حساس در برابر افت ولتاژ […]

read more

Post

طراحي كنترلكننده مود لغزشي مبدل باتري براي استفاده در يك سيستم تركيبي

در اين مقاله يك سيستم توليد انرژي تركيبي مورد بررسي قرار ميگيرد. سيستم مورد […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads