جست و جو مقالات

دسته بندی

مقاله تشخیص علائم دیداری با شبکه های عصبی

نام کامل مقاله : تشخیص علائم دیداری با استفاده از شبکه های... read more

Post

سیستم بازشناسی ارقام دستنویس فارسی بر اساس الگوریتم آموزش فعال و شبکه های عصبی

در مسایل یادگیریِ واقعی، بدستآوردن نمونه های برچسب دار برای آموزش بسیار پرهزینه می […]

read more

Post

سیستم بازشناسی ارقام دستنویس فارسی بر اساس الگوریتم آموزش فعال و شبکه های عصبی

در مسایل یادگیریِ واقعی، بدستآوردن نمونههای برچسبدار برای آموزش بسیار پرهزینه میباشد. در این […]

read more

Post

کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه عصبي

در این مقاله ابتدا مقدمه ای در مورد ویژگی های موتور های القایی و […]

read more

Post

پياده سازي سخت افزاري و مقايسه عملكرد كنترل فازي و روش كنترل كلاسيك پيشنهادي در كنترل مسير ربات

سهولت كنترل موتورهای DCباعث كاربرد فراوان آنها در صنعت شده است. ” عمدتا كنترل […]

read more

Post

سیستم هوشمند بررسی خودکار پدیده هی کیفیت توان الکتریکی

در این مقاله یک سیستم هوشمند جهت بررسی خودکار سیگنال های اعوجاجی کیفیت توان […]

read more

Post

پیش بینی بلند مدت بار شبکه سراسری ایران با استفاده از شبکه عصبی با ورودی های فازی ناشی از عدم قطعیت وقوع داده ها

در این مقاله مطالعات پیش بینی بار بلند مدت شبکه سراسری ایران با در […]

read more

Post

تشخیص حالتهای چهره از روی تصاویر متحرک بااستفاده از Optical Flowو شبکه عصبیRBF

در سال های اخیر یکی از زمینه های فعـال پـردازش تصویر ، تشخیص حالت […]

read more

Post

پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه فوق توزیع هرمزگان به کمک شبکه عصبی در محیط اطلاعات فازی

پـیش بینـی بـار یـک فرآینـد مرکـزی و جـامع در برنامـهریـزی و بهـرهبـرداری صـنعت بـرق […]

read more

Post

کنترلکننده عصبی برای کنترل سرعت و کاهش نويز صوتی ئيچ سو موتور – رلوکتانس در خودروهاي هيبريدی

وجود نـويز صـوتی در موتورهـاي سـوئيچرلوکتـانس SRبکارگيری آن را برای تامين نيروی محرکه در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads