جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از شبکه عصبی احتمالی مقاوم تغییر یافته، برای شناسایی خطا در MEMS

اشاره میشودسیستم های میکروالکترومکانیکی که به اختصار MEMS... read more

Post

بکار گیری شبکه های عصبی مصنوعی در پردازش عصبی مصنوعی در پردازش زبان طبیعی

توانایی شبکه های عصبی مصنوعی در یادگیری موازی از یک طرف اهمیت یادگیری در […]

read more

Post

دسته بندی شناور های دریایی با استفاده از ضرائب مدل AR برای نویز تشعشعی صوتی و شبکه عصبی PNN

ایجاد سامانه هوشمندی که بتواند به دسته بندی شناور های دریایی بر اساس نویز […]

read more

Post

مقاله بار کوتاه مدت و پیش بینی آن توسط شبکه های عصبی

می شود و پس از عبور از آن ، با یک شیب نسبتا تند […]

read more

Post

یک آلگوریتم آموزشی دو مرحله ای برای نسخه اندازه -متغیر شبکه مصنوعی DYSTAL

این شبکه عصبی مصنوعی است که بر پایه ویژگیهای یادگیری و حافظه مشخص شده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 82 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads