جست و جو مقالات

دسته بندی

شبكه عصبي مصنوعي

شبكه عصبي مصنوعي به منظور اندازه گيري همزمان یون

شبكه عصبي مصنوعي به منظور اندازه گيري همزمان یون بیست و... read more

Post

مدلسازي عملكردي نمودار جريان – ولتاژ تك سل پيل سوختي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مدلسازي عملكردي نمودار جريان – ولتاژ […]

read more

Post

مقايسه دو روش شبكه پتري و شبكه عصبي مصنوعي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – مقايسه دو روش شبكه پتري و […]

read more

Post

پايدارساز بهينه سيستم قدرت با ساختار شبكه عصبي مصنوعي

در اين مقاله يك ساختار بهينه پايدارساز سيستم قدرت بر اساس شبكه عصبي مصنوعي […]

read more

Post

تشخيص برخي از آواهاي زبان فارسي توسط شبكه عصبي مصنوعي

در اين مقاله هدف طراحي شبكه عصبي براي تشخيص چهار آواي الف، ب، ج، […]

read more

Post

تشخيص برخي از آواهاي زبان فارسي توسط شبكه عصبي مصنوعي

در اين مقاله هدف طراحي شبكه عصبي براي تشخيص چهار آواي الف، ب، ج، […]

read more

Post

كنترل سطح سيستم آزمايشگاهي چهار مخزنه توسط شبكه هاي عصبي

در اين مقاله ضمن معرفي يك سيستم آزمايشگاهي ، طراحي يك كنترل كننده از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads