جست و جو مقالات

دسته بندی

کاربرد تئوری گراف برای حفاظت تطبیقی و گسترده در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

در سال های اخیر با توجه به فواید اتصال نیروگاه های تولید... read more

Post

تاثیر CVT با مدار کاهنده فرورزنانس غیر فعال بر سیگنال های ورودی رله دیستانس

از آنجا که بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی حالت های گذرای ترانسفورماتور ولتاژ […]

read more

Post

حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل موجک

در این مقاله یک روش مدرن و جدید برای حفاظت تراسفورماتور های قدرت در […]

read more

Post

روش جدید برای تنظیم رله های دیستانس در شبکه های به هم پیوسته

مهمترین عنصر حفاظت کننده از سیستم قدرت رله دیستانس میباشد که با توجه به […]

read more

Post

بررسی عملکرد رله موجک دیفرانسیل در حفاظت خطوط انتقال جبران شده سری

تکنیک جبران سازی در خطوط طویل انتقال قدرت در سطح دنیا بسیار استفاده شده […]

read more

Post

در نظر گیری پایداری شبکه قدرت در هماهنگی رله های جریان زیاد در شبکه های فوق توزیع به هم پیوسته

تنظیم و هماهنگی رله های جریان زیاد مقوله ای است که باید در شبکه […]

read more

Post

روش جدید برای هماهنگی رله های جریان زیاد با در نظر گرفتن حالت گذرا

رله های اضافه جریان برای حفاظت سیستم های انتقال شعاعی حلقوی و همچنین سیستمهای […]

read more

Post

مقایسه عملکرد حفاظتی رله دیستانس با محدود ساز جریان خطای ابر رسانایی و جبرانساز سری استاتکی سنکرون در خطوط انتقال

با توسعه سیستم های قدرت الکتریکی در صنعت تجدید ساختار جریان اتصال کوتاه همزمان […]

read more

Post

روشی موئثر و عملی جهت تخمین فرکانس سیستم های قدرت

فرکانس یکی از پارامترهای مهم سیستم قدرت است و اندازه گیری آن به یکی […]

read more

Post

نیازمندی هسته ترانسفورماتورهای جریان تغذیه کننده رله های حفاظتی و معرفی بسته نرم افزاری طراحی این نوع ترانسفورماتورها

عملکرد نامناسب سیستم های حفاظتی میتواند باعث بروز خطا در شبکه قدرت و متعاقب […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads