جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسی تاثیر هماهنگی ادوات حفاظتی بر مشخصه کاهش ولتاژ شبکه توزیع برق

در این مقاله با استفاده از مقاله ATP عملکرد شبکه توزیع در... read more

Post

مطالعه حالتهای گذرای روش شکسته شدن شین برای محدود کردن جریان اتصال کوتاه در پست 400/230 کیلوولت فیروز بهرام

به هنگام توسعه شبکه های الکتریکی و افزایش سطح اتصال کوتاه روش شکستن شین […]

read more

Post

دسته بندی خطا در خطوط انتقال دو مداره توسط الگوریتم درخت تصمیم

در این مقاله روش جدیدی برای دسته بندی خطا در خطوط انتقال دو مداره […]

read more

Post

بررسی تاثیر خطای پنهان حفاظت دیسانس بر گسترش خاموشی در سیستم های قدرت و ارائه روشی برای کاهش ریسک خاموشی

خطا های پنهان سیستم حفاظتی نقش برجسته ای در گسترش خاموشی سیستم های قدرت […]

read more

Post

تمییز بین جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و خطای تک فاز به زمین به کمک ضریب همبستگی

یکی از مشکلات اساسی در زمینه حفاظت از ترانسفورماتورهای قدرت تشخیص جریان هجومی از […]

read more

Post

روشی جدید برای کاهش اثر TCSC بر حفاظت دیستانس

برای بهبود ظرفیت و انعطاف بیشتر انتقال توان در خطوط بلند از ادوات FACTS […]

read more

Post

روشی کاربردی برای استفاده از THD ولتاژ فاز معیوب در باز بست تطبیقی تک فاز

در این مقاله روشی کاربردی برای استفاده از THD ولتاژ فاز معیوب در بازبست […]

read more

Post

Application Scheme of Resistive type Superconducting Fault Current Limiters to Protect 63/20 KV West Ardabil Distribution Substation from Symmetrical Short Circuit Faults

One way to limit short circuit currents in distribution networks is using Superconducting Fault […]

read more

Post

اثر سیستم های زمین بر جریان سرگردان و ولتاژ ریل

در خطوط ریل DC از ریل ها به عنوان مسیر برگشت جریان استفاده میگردد.افت […]

read more

Post

تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی / کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی -تطبیقی

در این مقاله فاصله یابی در خطوط انتقال ترکیبی که شامل بخش هوائی و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads