جست و جو مقالات

دسته بندی

استخراج مدل فازي سيستم بويلر- توربين توسط شبكه عصبي

مدل فازدر ايـن مقالـه روشـي كلـي بـراي اسـتخراج مـدل فـازي... read more

Post

مدل كنترلي پيشبيني كننده عملكرد ديناميكي يك ميكروتوربين 100كيلوواتي

امروزه سيستم هاي توليد قدرت توزيع شده انرژي الكتريكـي از اهميت ويژه اي در […]

read more

Post

Loss Evaluation of Distribution Transformers in Iran’s Electric Power System

Transformers are efficient devices of which the need for increasing their efficiency may not […]

read more

Post

Loss Evaluation of Distribution Transformers in Iran’s Electric Power System

Transformers are efficient devices of which the need for increasing their efficiency may not […]

read more

Post

Estimation of Marginal Cost Function Using Bid Price and Quantity to Electricity Market

A major challenge for designers of competitive electricity markets is to devise market rules […]

read more

Post

Electricity – Economy Interactions in Iran: A System Dynamic Approach

This study aims at providing a macro energy model for Iran’s electricity sector. Major […]

read more

Post

Response Improvement of Doubly Fed Induction Generators Driven by Wind Turbines Using PSO and RCGA Algorithms

The frequency converter is the most sensitive part in the variable-speed wind turbine generator […]

read more

Post

DESIGN AND MODELING OF A PHOTOVOLTAIC REVERSE-OSMOSIS SYSTEM FOR SOLAR DESALINATION OF SEAWATER

Renewable energies, particularly solar energy, are considered for desalination of seawater. Among different solar […]

read more

Post

Novel Single Stage Grid Connected PV System with Fuzzy Reactive Power Control

This paper presents a novel grid-connected photovoltaic (PV) system with MPPT and Fuzzy logic […]

read more

Post

3-D FEM Calculation of Electric Field and Potential Distribution for HV Insulators Considering the Effects of Wind Force and Foggy Condition

At present, porcelain and composite insulators are widely used in high voltage transmission line […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads