جست و جو مقالات

دسته بندی

کنترل تطبيقی حرکت مفصل زانوی فرد فلج در تحريک الکتريکی عملکردی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون

در اين مقاله يک راهکار کنترلی برای کنترل حرکـت نـو مفـصل... read more

Post

بكارگيري روش شناسائي سيستم بصورت آناليز هم شكلي براي تشخيص و دسته بندي سيگنال ECG

استفاده از روش هاي پيشرفته شناسائي سيستم بـراي تشخيص و دسته بندي سيگنال ECGاخيرا” […]

read more

Post

آناليز سيگنال ECGبا استفاده از آماره هاي مرتبه بالا

ز نارسائي قلبي جنين آروش هـاي معمـول آنـاليز ، تـشخيص ، دسـته بنـدي و […]

read more

Post

تشخیص خودکار نارسانایی های صوتی از طریق پردازش صدا

در این تحقیق به منظور تشخیص خودکار نارسایی های صوتی ویژگی های مرتبط با […]

read more

Post

مقايسه اثر ليزرهاي Nd:YAG و رنگ بر ضايعات عروقي پوست با استفاده از شبيه سازي

در اين تحقيق، اثر تابش ليزر رنگ با طول موج 585 نانومتر و ليزر […]

read more

Post

پيشنهاد يك مدل ديناميكي براي سلول عضله بطني بر اساس داده هاي تجربي و مدل FHN2

مدل هاي تجربي سيستم هاي زيستي امروزه مـورد توجه فراوان است. استفاده از مدل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads