جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل اضطراري ولتاژ با استفاده از كنترل مبتني بر پيش بيني مدل با تابع هدف اصلاح يافته

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - كنترل اضطراري ولتاژ... read more

Post

ارائۀ الگوریتمی به منظور بهینه سازي تعداد و محل مانیتورهاي کیفیت توان

این مقاله، پیکربندي مانیتورینگ کیفیت توان بهینه اي، که با حداقل تعداد مانیتورها، قادر […]

read more

Post

ارائۀ الگوریتمی به منظور بهینه سازي تعداد و محل مانیتورهاي

این مقاله، پیکربندي مانیتورینگ کیفیت توان بهینه اي، که با حداقل تعداد مانیتورها، قادر […]

read more

Post

جايابي بهينه خازن در شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك

هستند و در نتيجه مسئلجايابي و تعيين ظرفيت بهينه خازنهاي موازي بهمنظور كاهش تلفات […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads