جست و جو مقالات

دسته بندی

قابليت اطمينان شبكه ي توزيع با استفاده از مدل بيمه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - ارتقاء قابليت اطمينان... read more

Post

تاثير اشتغال بر كيفيت زندگي كاري كاركنان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي تاثير اشتغال بر كيفيت زندگي […]

read more

Post

سنجش كيفيت خدمات الكترونيك در صنعت برق

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي و ارزيابي مدلهاي سنجش كيفيت […]

read more

Post

نرم افزار كره زمين گوگل در طراحي و برنامه ريزي صنعت برق

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كاربرد نرم افزار كره زمين گوگل […]

read more

Post

پياده سازي زير سيستم كنترل مستقيم بار مشتركين

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – طراحي و پياده سازي زير سيستم […]

read more

Post

پياده سازي الزامات PMBOK

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – پياده سازي الزامات PMBOK با استفاده […]

read more

Post

برنامه ريزي عرضه و تقاضاي انرژي مبتني بر GIS

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – برنامه ريزي عرضه و تقاضاي انرژي […]

read more

Post

روش نوين در بروزرساني اطلاعات Gis

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – روش نوين در بروزرساني اطلاعات Gis […]

read more

Post

اثرات نيروهاي مكانيكي ناشي از بروز خطاي اتصال كوتاه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مطالعه موردي اثرات نيروهاي مكانيكي ناشي […]

read more

Post

بررسي رفتار گذراي سيستم زمين آزمايشگاه فشارقوي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مدل سازي و بررسي رفتار گذراي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads