جست و جو مقالات

دسته بندی

پست هاي سيار در شبكه فوق توزيع

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - استفاده از پست هاي... read more

Post

ارزيابي ريسك عايقي صاعقه در دكل هاي شبكه انتقال

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارزيابي ريسك عايقي صاعقه در دكلهاي […]

read more

Post

تخمين پارامترهاي مدل هاي مختلف برقگير

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه روشي نوين براي تخمين پارامترهاي […]

read more

Post

بررسي علل انفجار بوشينگ هاي دراو ليد

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي علل انفجار بوشينگ هاي دراو […]

read more

Post

تاثير اشعه ماوراءبنفش (UV) همراه با آلودگي مصنوعي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تاثير اشعه ماوراءبنفش (UV) همراه با […]

read more

Post

مدل سازي پست هاي GIS جهت شبيه سازي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مدل سازي پست هاي GIS جهت […]

read more

Post

استفاده از مدار معادل الكتريكي براي محاسبه كميتهاي داخلي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – استفاده از مدار معادل الكتريكي براي […]

read more

Post

كاهش اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع (VFTO)

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كاهش اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع […]

read more

Post

اضافه ولتاژهاي گذراي صاعقه در سيستم هاي خط-كابل-ترانس

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي اضافه ولتاژهاي گذراي صاعقه در […]

read more

Post

مقره هاي سيليكوني تحت اثر همزمان اشعه ماوراي بنفش و رطوبت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي رفتار مقره هاي سيليكوني تحت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads