جست و جو مقالات

دسته بندی

به ترتيب در بازه 25تا 45درجه سلسيوس، 0تا 100درصد، 1/2تا 2/5 و 1/5تا 3/5تغيير كرده اند، استفاده شده است.

يكي از پيچيده ترين اجزاي مورد استفاده در اغلب سيستم هاي... read more

Post

بهينه سازي تجربي توان الكتريكي پيل سوختي غشاء تبادل پروتوني بر اساس شرايط كاركردي با استفاده از روش طراحي آزمايش

اين پژوهش تجربي، جهت بررسي تاثير پارامترهاي كاركردي پيل سوختي غشاء تبادل پروتوني �F0بر […]

read more

Post

Design and Comparison of Axial-Flux Permanent Magnet Motors for In-Wheel Electric Vehicles by 3D-FEM

Axial-flux permanent-magnet brushless-dc (AFPM BLDC) machines with concentrated windings are very attractive choices for […]

read more

Post

كنترل سرعت موتور جريان متناوب بدون جاروبك

در اين مقاله، سرعت يك موتور جريان متناوب بدون جاروبك مغناطيس دايم سه فاز […]

read more

Post

Estimation of Field Current in Synchronous Generators with Brushless Synchronous Exciter

Measurement of field current or voltage is of primary importance to the synchronous machines, […]

read more

Post

تحلیل روشهای سوئیچینگ پایه در طراحی درایوهای الکتریکی سرعت متغیر با رویکرد کاهش ارتعاش و نویز صوتی

مروزه درایوهای الکتریکی کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارند. استفاده از درایوهای سرعت متغیر […]

read more

Post

تعادل رقابتی پویا در بازار برق با در نظر گرفتن هزینه فرصت

lاز جمله اهدافی که بازار های برق برای آن بوجود میاید میتوان به قیمت […]

read more

Post

A Method To Model And Forecast Seasonal Load Duration Curve

In power system studies, seasonal load duration curve (LDC) plays an important role in […]

read more

Post

امكان سنجي استفاده از توليد همزمان در نيروگاه مشهد جهت تامين انرژي حرارتي و برودتي اطراف حرم امام رضاع

دركنار بكارگيري از واحدهاي توليد پراكنده جهت كاربرد توليد همزمان برق و حرارت، امروزه […]

read more

Post

رویکرد چندهدفه در برنامه ریزي توسعهي شبکه هاي توزیع

باتوجه به رشد بار و ورود انواع متنوع واحدهاي تولیدپراکنده به شبکه هاي توزیع، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads