جست و جو مقالات

دسته بندی

روشي جديد براي حفاظت شبكههاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده و شبيهسازي آن با استفاده از اطلاعات يك شبكه توزيع واقعي

شبكههاي توزيع سنتي ماهيتي شعاعي دارند كه به واسطه يـك منبع... read more

Post

طراحي مفهومي كويل سيستم SMESاز نوع اينورتر منبع جريان با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

Post

طراحي و مدلسازي شير كنترلي با خاصيت جريان مشخص جهت كاربرددر مسير آب تغذيه بويلر نيروگاه سيكل تركيبي

در طراحي شيرهاي كنترلي مهمترين مسأله طراحـي خاصـيت جريان به منظور دستيابي به رفتار […]

read more

Post

روشي جديد براي جايابي بهينهي خازنهاي ثابت و قابل كليدزني در شبكه توزيع

در اين تحقيق توانايي الگوريتم ژني در تعيين ظرفيت و مكان بهينهي خازنهاي ثابت […]

read more

Post

طراحي و بهينهسازي ترانسفورماتور سوئيچينگ سطح توزيع

با توسعه روزافزون الكترونيك قدرت و سـير نزولـي قيمـت ادوات نيمههادي قدرت, تمايل به […]

read more

Post

تدوين معيار مصرف انرژي در صنعت توليد مواد پلاستيكي به شكل اوليه و لاستيك (ISIC2413)مصنوعي

تحقيق حاضر به منظور منطقي نمودن و كنترل مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد مواد […]

read more

Post

معرفي يك روش جديد و ساده براي اندازه گيري طيف فركانسي امپدانس سيستم زمين قدرت

در اين مقاله، يك روش ابتكاري و ساده براي اندازه گيري امپدانس سيستم زمين […]

read more

Post

روش جديد براي حذف هارمونيك هاي اينورتر چند سطحي توسط شبكه هاي عصبي

در اين مقاله، دو روش جديد به منظور حذف هارمونيك هاي مرتبه پايين در […]

read more

Post

روشي جامع در مكانيابي، تعيين تعداد و حوزه تغذيه پستهاي فوق توزيع بروش الگوريتم ژنتيك

اين مقاله روش جامعي را براي مكانيابي، تعيين تعداد و حوزه تغذيه پستهاي توزيع […]

read more

Post

روشي نوين براي ارزيابي بهنگام حاشيه امنيت ديناميكي سيستم هاي قدرت بكمك ويژگي حساسيت شبكه عصبي تحليلگر امنيت

در اين مقاله روش جديدي مبتني بر كـاربرد شـبكه عـصبي براي ارزيابي حاشيه امنيت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads