جست و جو مقالات

دسته بندی

رتبه بندي فيدرهاي 20كيلوولت شبكه توزيع جهت سرويس، نگهداري و اتوماسيون با تكنيك تحليل سلسله مراتبي AHP

با توجه به فرآيند خصوصي سازي در صنعت برق و لزوم ارائه برق... read more

Post

شبكه هاي بهم پيوسته نتيجه آزاد سازي برق

شبكههاي بهم پيوسته برق در مناطق مختلفي از جهـان ايجـاد شده و مزيتهاي فراواني […]

read more

Post

شبيه سازي اضافه ولتاژ ناشي از قوس بازگشتي با مدلهاي گوناگون برق گير اكسيد روي

در اين مقاله دقت مدلهاي مختلف بـرق گيـر بـه منظـور شـبيه سازي پديده قوس […]

read more

Post

شبيه سازي و بررسي عملكرد سيستم خنك كن هواي ورودي توربين هاي گازي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

lكارگيري سيستم فاگتوان توربين هاي گازي به طور قابل توجهي در زمانهاي گرم سال […]

read more

Post

شبيه سازي و مقايسه توزيع اوليه ولتاژ ضربه بين سيم پيچي بشقابي ساده ، سيم پيچي بشقابي تمام شيلد و سيم پيچي درهم در ترانسفورماتورهاي قدرت

برخـــورد صـــاعقه بـــه ســـيم پـــيچ هـــاي فـــشارقوي در ترانسفورماتورهاي قدرت سبب ايجاد تنشي اضافي […]

read more

Post

شيوه اي جديد براي استخراج مولفه هاي بار خانگي قابل جابجايي با استفاده از اطلاعات ميداني و شبيه سازي به منظور بكارگيري تكنيكهاي كنترل مصرف

كنترل مصرف تعيين استخراج مولفه هاي بار قابل جابجايي ، اصلي ترين ابزار مطالعات […]

read more

Post

شناسائي پارامترهاي مدل مشروح RLCMترانسفورماتور با استفاده از تئوري آشوب

دقيق مدل مشربا توجه به اينكه مدلهاي مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار داخلي […]

read more

Post

ساخت وريستورهاي اكسيد روي با استفاده از نانو پودر ZnO سنتز شده

در اين تحقيق براي اولين بار از اسيد سيتريك به عنوان سوخت در روش […]

read more

Post

ساخت مقره سوزني بتن پليمري و مطالعه خواص الكتريكي و مكانيكي آن

اتاق فرآيند ميشودقرهها يكي از مهمترين اجزاي شبكههاي قدرت به شمار ميروند. در طول […]

read more

Post

روشي جديد براي حل روشي جديد براي حل مساله ي در مدار قرار دادن ژنراتورها

در اين مقاله روشي جديد براي حل مساله در مدار قرار دادن ژنراتورها مبتني […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads