جست و جو مقالات

دسته بندی

اندازهگيري شاخص رضايت مشتركين به تفكيك نوع تعرفه و نوع ديماند و تعيين اولويتهاي بهبود

در اين مقاله مراحل محاسبه شاخص رضايت مشتركين مورد بررسي... read more

Post

Implementation of Increasing energy efficiency policies by deploying green energy resources in Water and waste water industry

This investigation will talk about the brilliant potencies in water and waste water industry […]

read more

Post

الگوي بهينه ايراني- اسلامي مصرف برق خانوارهاي شهري

در اين مقاله با استفاده از اطلاعات هزينه خانوارهاي شهري به بررسي تاثير سبك […]

read more

Post

Using a Computable General Equilibrium Model to estimate Electricity Demand Price Elasticity in Iran

Based on the CGE model and according to Social Accounting Matrix (SAM) 1380, this […]

read more

Post

بررسي آثار توزيعي هدفمند كردن يارانه ها بر مصرف برق مشتركين خانگي شهر تهران

اين مقاله با هدف بررسي تأثير هدفمندي يارانه ها بر مصرف برق مشتركين خانگي […]

read more

Post

طراحي و ساخت مقره كامپوزيتي 400 kVمطابق با آخرين تحولات و دستاوردهاي بين المللي جهت تضمين عملكرد بلند مدت در مناطق آلوده

مقرههاي كامپوزيتي به عنوان يكي از حياتي ترين المان خطوط انتقال نقش بسزايي در […]

read more

Post

ارائه روش جديدي براي پيش بيني پيك بار روزانه شبكه ايران براساس شبكه عصبي با آموزش بيزين

با توجه به اهميت پيشبيني پيك بار روزانه در بهره برداري سيستم هاي قدرت […]

read more

Post

بررسي گذراهاي اضافه ولتاژ ناشي از عملكرد فيوزهاي محدود ساز جريان اتصال كوتاه 20كيلوولت در شبكه هاي توزيع

فيوزهاي محدودساز جريان، به دليل سهولت بهره برداري، عدم نياز به تعمير و نگهداري، […]

read more

Post

بررسي تجربي 4روش تركر سيستمهاي فتوولتاييك سايت انرژيهاي نو دانشگاه ولي عصرعج رفسنجان

استفاده از سيستمهاي فتوولتاييك بدليل هزينههاي كمتر نسبت به ديگر روشهاي توليد برق خورشيدي […]

read more

Post

روشي نوين براي بهبود كنترل اوليه فركانس در واحدهاي سيكل تركيبي

در اين مقاله رفتار واحدهاي سيكل تركيبي در برابر تغييرات فركانس مورد بررسي قرار […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads