معرفي مدل جديد UPFC بمنظور مطالعات حالت دائمي شبكه

بكارگيري كنترل كننده UPFC در يك شبكه نيازمند انجام مطالعات جامعي در خصوص تأثير نصب آن بر وضعيت شبكه است. بدين منظور ، شبيه سازي رفتار UPFC از جنبه عملكرد حالت دائمي حائز اهميت است . انجام اين شبيه سازي به مدل
پخش بار نياز دارد كه تا كنون چندين مدل مختلف براي آن ارائه گرديده است. در اين مقاله مدل جديدي بر اساس روش پخش بار حلقه باز ارائه شده است . اين مدل علاوه بر قابليتهاي منحصر بفرد براي مطالعه تأثير پارامترهاي UPFC بر وضعيت شبكه، قادر به در نظر گرفتن كامل رفتار مبدل موازي و تلفات UPFC مي باشد. همچنين با توجه به اينكه مدل UPFC مستقيما در معادلات پخش بار قرار مي گيرد، پروسه حل شبكه بصورت يكپارچه انجام مي شود كه باعث همگرايي خوب مدل مي شود .به منظور معرفي اين مدل ابتدا معادلات UPFC و معادلات پخش بار تركيب شده و بصورت يكپارچه در مي آيند. پس از تعيين معادلات پخش بار، عملكرد مدل از لحاظ همگرايي مورد بررسي قرار مي گيرد . نهايتا با بكارگيري مدل در دو شبكه نمونه تأثير پارامترهاي مختلف UPFC بر وضعيت آنها مطالعه شده و قابليتهاي مدل ارائه شده تبيين مي گردد .

 

احمد اسماعيلي سيد علي نبوي نياكي
دانشگاه مازندران
بابل- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *