مدلسازي و تحليل نيروهاي ناشي از عدم تقارن فاصله هوايي در ماشين هاي سنكرون مغناطيس دائم

نيروهاي الكترومغناطيسي در ماشين هاي الكتريكي منشاء ارتعاش و نويز هستند . تخمين اين نيروها لازم است چونكه اثرات مغناطيسي – مكانيكي آنها در طراحي ، ساخت ، و قابليت اطمينان ماشين هاي الكتريكي بسيار مهم است . از آنجا كه امروزه استفاده از مغناطيس دائم در ساخت موتورهاي الكتريكي رو به گسترش است  تحقيق بر روي مدلسازي ماشين هايي كه در ساختار آنها از مغناطيس دائم استفاده مي شود، از اهميت بيشتري برخوردار شده است . در اين مقاله مدلسازي و  تحليل ماشين سنكرون مغناطيس دائم با روش مدار معادل مغناطيسي ارائه مي شود كه بدليل دخالت شرايط هندسي و مغناطيسي ماشين در مدلسازي ، زمينه  تحليل كيفي و كمي مناسبي را از ارتعاشات الكترومغناطيسي ماشين فراهم مي آورد.

 

همايون مشگين كلك
دانشكده مهندسي برق دانشگاه تفرش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *