بهبود عملكرد SSSC و SVC در كاهش دامنه نوسانات حالت گذرا با پيشنهاد سيگنال كنترلي مناسب مبتني بر شرط پايداري لياپانوف

SSSC به عنوان جبران كننده سنكرون استاتيك سري و SVC به عنوان جبران كننده موازي توان راكتيو نقش عمده اي را در
پايداري سيستم از خود ايفا مي كنند. در اين مقاله علاوه بر مطالعه روش هاي قبلي ، كه بر پايداري لياپانوف استوار
بودهاند، يك سيگنال غير خطي جهت تنظيم ميزان ولتاژ تزريقي به شبكه توسط SSSC و سوسپتانس اعمال شده توسط SVC معرفي شده است كه انتخاب اين سيگنال نيز بر اساس شرط لياپانوف بوده است. انجام شبيه سازي SSSC و SVC و همچنين اعمال روش كنترلي پيشنهادي به آنها، بهبود عملكرد سيستم جبرانگر را در ميرا كردن نوسانات در مقايسه با به كارگيري سيگنال هاي كنترل خطي و غير خطي ارائه شده در تحقيقات قبلي نشان ميدهد.

 

سيد محمدعظيمي، سعيد افشار نيا
دانشكده فني- دانشگاه تهران
گروه مهندسي برق وكامپيوتر
جواد زهروند حاجي آبادي
دانشكده مهندسي
دانشگاه بوعلي سينا همدان

ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *