جست و جو مقالات

دسته بندی

ادوات چندنوعي FACTS جهت افزايش قابليت انتقال

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - جايابي و تعيين مقدار... read more

Post

RPFC در شبكه هاي قدرت تركيبي

fdبیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بهبود قابليت اطمينان با استفاده RPFC […]

read more

Post

Lead/Lag SSSC Based Controller for Stabilization of Frequency Oscillations in Multi-Area Power System

This paper proposes a new application of Static Synchronous Series Compensator (SSSC) to stabilization […]

read more

Post

اثر SVC برپایداری گذرای ژنراتور های سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت

در این مقاله اثر SVC به عنوان یک جبران کننده موازی بر پایداری موئلفه […]

read more

Post

Optimal Selection of SSSC Based Damping Controller Parameters for Improving Power System Dynamic Stability Using Genetic Algorithm

This paper proposes a new genetic-based approach for optimal selection of the Static Synchronous […]

read more

Post

بهبود رفتار ديناميكي سيستم هاي قدرت چند ماشينه با استفاده از كنترل ساختار متغير شفيت دهنده هاي استاتيكي فاز

از آنجايي كه ماهيت سيستم قدرت غيرخطي است به نظر ميرسد كه استفاده از […]

read more

Post

بررسی عملکرد دینامیکی ژنراتور القایی در شرایط مختلف بهره برداري و بهبود رفتار آن به کمک ابزار مناسب FACTS

در این مقاله به منظور بهبود عملکرد دینامیکی ژنراتور القایی، استفاده از SVC و […]

read more

Post

تاثير UPFCبر تنظيمات رله ديستانس

رله هاي ديستانس يكي از مهمترين بخشهاي حفاظت سيستم قدرت هستند. دو نكته اساسي […]

read more

Post

يك روش ساده جديد براي مكان يابي TCSCو TCPARبر مبناي ضرايب حساسيت با هدف افزايش امنيت سيستم قدرت

آن براي يك شبكه نمر اين مقاله يك روش جديد براي جايابي بهينه اداوات […]

read more

Post

Application of New FACTS Device (CUPFC) In the Transient Stability Enhancement of AC Transmission Systems

The UPFC is the most elegant device of  FACTS controllers. It consists of two […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads