اتصال پذيري اسكادا و نرمافزارهاي مديريت شبكه برق

يكي از مسائل مهمي كه مراكز كنترل شبكه برق با آن مواجه هستند، ايجاد اتصال بين سيستمهاي نرمافزاري SCADA1و نرمافزارهاي مديريت شبكه نظير DMS3 ،EMS2و GIS4 ميباشد. به دليل بالا بودن هزينه اين سيستمهاي نرمافزاري و محدود بودن بودجه شركتهاي برق، معمولاً تهيه و نصب آنها در چندين مرحله و در قالب پروژه هاي مجزا انجام ميشود. علاوه بر اين با پيشرفت سيستمها، هميشه نيازهاي جديدي براي نصب ماژولهاي نرمافزاري جديد حاصل ميشود. با توجه به دشواري
اتصالپذيري 5و ايجاد ارتباط بين محصولات شركتهاي مختلف، لزوم استاندارد بودن مدل دادهها و مكانيزم دسترسي به آنها در اين سيستمهاي نرمافزاري مطرح ميگردد به گونهاي كه پيمانكاران و مشاوران بتوانند در پروژههاي بعدي قابليت انتخاب مناسبي از محصولات را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *