جست و جو مقالات

دسته بندی

مقايسه عملكرد چندين تكنيك حذف تداخل موازي تحت مشخصات 3 GPP WCDMA

عملكرد چندين تكنيك حذف تداخل بصورت موازي ) (PICبر روي انتقال... read more

Post

الگوریتم هاي تخمین و جهتیابی سیگنال در آرایه هاي آنتنی هوشمند در سیستم هاي مخابرات سیار سلولی

تخمین جهت ورود سیگنال به آرایه آنتن یکی از مباحث کلیدي و مهم در […]

read more

Post

معرفی سیستم هاي WCDMA و تداخل و روشهاي مختلف حذف تداخل در سیستم هاي مخابرات سیار سلولی

در این مقاله ابتدا سیستم هاي مخابرات سیار مبتنی بر WCDMA را معرفی و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads