جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي شبكه توزيع نيروي برق شمال غرب تهران با استفاده از استاندارد CIM

امروزه مدل داده CIMبه عنـوان يـك مـدل داده اسـتاندارد از... read more

Post

بررسي جهت يافتن فرآيند مناسب توليد نرم افزار در توسعه نرمافزار اسكادا

نرمافزار اسكادا داراي ويژگيهاي منحصربفردي است كه پروسه توسعه اين نرمافزار را از ساير […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads