جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي بهبود ارزش در خدمات م شتركين شركت توزيع برق قم با استفاده از مدل SAVE

از جمله مدلهاي مهندسي ارزش كه به دليل سادگي و تأثيرگذاري... read more

Post

با تأكيد بر نقش هوش عاطفي و اولويت بندي مؤلفه هاي آن با تكنيك TOPSIS

ارتقاي بهداشت رواني محيط كار، مديريت استرس و بهبود مؤلفههاي هوش عاطفي به عنوان […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads