جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي اثرات توليدات پراكنده و نيروگاه در دست احداث زنجان بر تلفات و كيفيت توان در شبكه با استفاده از نرم افزار Digsilent

با توجه به نياز روز افزون به توليد برق و نصب نيروگاهها و... read more

Post

كنترل مقاوم يكسوساز اكتيو هارمونيكي براي كاهش THD جريان ورودي از شبكه ي قدرت

در اين مقاله، يك روش كنترل مقاوم براي يكسوساز اكتيو هارمونيكي با هدف كاهش […]

read more

Post

Wind Turbine Driven Grid-Connected Inverter Based on Predictive Current Control Technique

Residential wind turbine driven grid connected inverters are modular distributed power generation devices that […]

read more

Post

مقاله برسی مجموع اعوجاج هارمونیک THD بر روی خطوط برق

یكي از مسائل و مشكلات كیفیت برق در سیستمهاي توزیع ، فوق توزیع و […]

read more

Post

استفاده از تقويت كننده ها با THD براي تكنولوژي TruSound

سيستم جديد ارائه شده در اين مقاله از خرابي موج ( THD ) براي […]

read more

Post

استفاده از تقويت كننده ها با THDبالا براي تكنولوژي TruSound

سيستم جديد ارائه شده در اين مقاله از خرابي موج ( THD ) 1براي […]

read more

Post

A 10-MHz Low-Distortion Low Power CMOS Line Driver Suitable for High Speed Data Transmission Applications

This article describes a large bandwidth and low distortion line driver in a .35 […]

read more

Post

خازن گذاري در سيستم قدرت به كمك الگوريتم ژنتيك و با در نظر گرفتن اثر هارمونيك ها

پارااسـتفاده روزافـزون از بارهـاي غيرخطـي، ماننـد مبـدلهـاي الكترونيك قدرت و درايوهـا در سيسـتمهـاي قـدرت […]

read more

Post

بررسی اثر تولیدات پراکنده بر تلفات و THD شبکه زنجان بوسیله نرم افزار Digsilent

با توجه به نیاز روز افزون به تولید برق و نصب نیروگاهها و نیز […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads