جست و جو مقالات

دسته بندی

افزايش پايداري گذراي شبكة قدرت چند ناحيهاي با استفاده از SMES

امروزه اغلب سيستمهـاي قـدرت بـه منظـور بهبـود عملكـرد ديناميكي... read more

Post

طراحي مفهومي كويل سيستم SMESاز نوع اينورتر منبع جريان با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

Post

بهبود نوسانات توان در سيستم هاي قدرت با بهره گيري از تابع مستقيم لياپانوف در كنترل UPFC باSMES تركيب

يكي از مسائلي كه سيستم هاي قدرت با آن مواجه هستند نوسانات توان است […]

read more

Post

Integrated Application of STATCOM and SMES to Improve Power Swings Damping Based on Direct Lyapunov Method

In this paper a comprehensive approach is presented to improve power swings damping based […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads