جست و جو مقالات

دسته بندی

شبيه سازي pHEMTبا استفاده از مدل موازنة انرژي كوانتومي

در ترانزيسـتور هـاي pHEMTعـرض شـكاف انـرژي در فاصـلة كمـتر... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads