جست و جو مقالات

دسته بندی

پراکندگی موج مسطح از ک نوار میکرواستریپ با طول محدود

در این مقاله با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان استرینگ... read more

Post

Radar Cross-Section Reduction (RCSR) in Ships Using Shaping Technique

Modern weapons systems often introduce Radar Cross Section (RCS) specification in addition to other […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads