جست و جو مقالات

دسته بندی

کاربرد OPF در سیستمهای مدیریت انرژی

با روند افزایشی مصرف کننده هالزوم کنترل و مدیریت بر سیستم... read more

Post

پخش بار بهينه توسط روش الگوريتم HPSOدر سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده شامل UPFC

در اين مقاله با استفاده از الگوريتم 1HPSOپخش بـار بهينـه در حضور 2UPFCبه منظور […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads