جست و جو مقالات

دسته بندی

نگاشت توپوگرافيك فعاليتهاي حياتي مغز با استفاده از ادغام تصاوير MRI

سيگنالهاي EEGحاوي اطلاعات غني و مفيـدي در مورد عملكرد مغز... read more

Post

Design and Analysis of Magnetizing Coil for Magnetic Resonance Imaging Systems

A typical medical Magnetic Resonance Imaging (MRI) contains a large electromagnet capable of creating […]

read more

Post

روش جدیدی برای قطعه بندی تصاویر مغزی MRI با استفاده از الگوریتم K-means و همبستگی بین نقاط تصویر

در این مقاله ما با استفاده از اطلاعات همبستگی بین نقاط تصویر و استفاده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads