جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود الگوريتم تشخيص چهره انسان در تصاوير رنگي با استفاده از سطح آستانه سازگار در تكنيك Segmentation

با توجه به كاربرد الگوريتم هاي موجود جهت تشخيص چهره انسان... read more

Post

بهبود الگوريتم تشخيص چهره انسان در تصاوير رنگي با استفاده از سطح آستانه سازگار در تكنيك Segmentation

يه سازي ميزان افزايش با توجه به كاربرد الگوريتم هاي موجود جهت تشخيص چهره […]

read more

Post

A Morphological Method for Discriminating of Inrush Current from power system fault in Power Transformers

This paper presents an accurate method for discrimination between transformer inrush current and power […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads