جست و جو مقالات

دسته بندی

Au/n-GaAs وITO/n-GaAs سنسورهای شاتكي براي تشخيص گاز CO

در اين مقاله تغييرات حاصل از اثر گاز COدر دماهای مختلف بر... read more

Post

Prediction of Flashover Occurrence in Porcelain and Glass Insulators by Using Phase Angle Difference Indicator Based Experimental Tests

Environmental condition such as pollution and humidity can influence on expected performance of insulators […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads