جست و جو مقالات

دسته بندی

پخش بار بهينه توسط روش الگوريتم HPSOدر سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده شامل UPFC

در اين مقاله با استفاده از الگوريتم 1HPSOپخش بـار بهينـه در... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads