جست و جو مقالات

دسته بندی

تحلیل و بررسی آسیب دیدگی محدودکنندههای ولتاژ شیلد در خط انتقال کابلی 231 kVدر شهر مشهد

محدودکنندههای ولتاژ شیلد ( )SVLs2از اجزای مهم حفاظت خطوط انتقال... read more

Post

روشي جديد در محاسبه تسهيم جريان اتصال زمين در پستهاي فشار قوي براي تعيين دقيق پارامترهاي طراحي سيستم زمين

جريان اتصال به زمين وارد شده به سيستم زمين پست موردنظر، از مهمترين پارامترهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads