جست و جو مقالات

دسته بندی

Computing and Analysis of Transfer Capability in Different Scenarios for Khorasan Transmission Network Using Genetic Algorithm

A key concept in restructuring of power industry is Available Transfer Capability (ATC). In several decision... read more

Post

طبقه بندی الگوریتم ژنتیکی برای حل مساله JSP و مقایسه کارائی آنها

الگوریتم ژنتیکی برای حل مسائل طراحی ها و … به کار میروند از مهمترین […]

read more

Post

Design of a CMOS Gilbert Cell Mixer Using Differential Evolutionary Algorithm

This paper introduces a simulation-based differential evolutionary optimization algorithm for design of analog integrated […]

read more

Post

جايابي و مقداريابي بهينه منابع توليد پراكنده با استفاده از دو الگوريتم GA و PSO با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و صرف كمترين هزينة ممكن

بحث تأثيرات مفيد استفاده از منابع توليد پراكنـده DGدر سالهاي اخير در اكثر مباحث […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads