جست و جو مقالات

دسته بندی

The development and implementation of current injection controller system based on FPGA on 25KA current injection machine

In this paper we present the development and implementation of current injection controller system based... read more

Post

طرح كامل وسـيله جانبي USB 2.0با سرعـت بيش از 400 Mbits/sبا استفاده از Spartan-III يFPGA

امروزه وسايل جانبي USB 2.0كه سرعت بالايي در انتقال داده دارند، كاربرد فراواني يافته […]

read more

Post

طراحي و شبيه سازي واحد انكودر و ديكودر سيگنال ويديوئي

هدف از اين پروژه طراحي و شبيه سازي سيستم انكودر ديكودر سيگنال ويديوئي به […]

read more

Post

طراحي و شب سازي يه واحد انكودر و د سيكودر وي يديگنال وئي

هدف از اين پروژه طراحي و شبيه سازي سيستم انكودر ديكودر سيگنال ويديوئي به […]

read more

Post

طراحي و پياده سازي قسمت فرستنده و بخش رهگيري پيام در گيرندة يك سيستم طيفگستردة دنبالة مستقيم با استفاده از FPGA

امروزه با توجه به رشد سريع سيستمهاي مخابراتي و افزايش تقاضا براي طيف فركانس […]

read more

Post

طراحي و ساخت دستگاه تست آگزيلياري كنتاكت

شركت پارس سوئيچ يكي از سازندگان انواع دژنكتور و سكسيونر در داخل كشور مي […]

read more

Post

طراحي و پياده سازي قسمت فرستنده و بخش رهگيري پيام در گيرنده يك سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم با استفاده از FPGA

امروزه با توجه به رشد سريع سيستمهاي مخابراتي و افزايش تقاضا براي طيف فركانس […]

read more

Post

طرح کامل وسیله جانبیUSB 2.0با سرعت بیش از 400Mbits/s با استفاده ازFPGA ی Spartan-III

امروزه وسایل جانبی USB2.0 که سرعت بالایی در انتقال داده دارند، کاربرد فراوانی یافته […]

read more

Post

FPGA Implementation of 1024-bit Modular Processor For RSA Cryptosystem

In this paper, a hardware implementation of the RSA algorithm for public key cryptography […]

read more

Post

طراحی و ساخت پردازشگر سخت افزاری جهت پردازش سیگنال های رادار MTI

در گیرنده های رادار برای حذف کلاتر و افزایش نسبت سیگنال به نویز باید […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads