جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي الكترومغناطيسي باس داكت ژنراتور با استفاده از نرم افزار FEMLAB

ايجاد مي گردد.باس داكت ژنراتورهاي نيروگاهي از جمله تجهيـزات... read more

Post

Evaluation the Effects of Overload and Ambient Temperaturein Power Transformer in M.R.E.C

This paper presents the evaluation of power transformers overloading in transmission and over distribution […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads