جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل توزيع موج ضربه و محاسبه ميدان الكتريكي در ترانسفورماتور خشك رزيني به روش اجزا محدود FEM

ترانسفورماتورهاي خشك رزيني به علت مزاياي مختلـف در سالهاي... read more

Post

بررسی تاثیر تکیه گاه در حرکت دندان با استفاده از تحلیل FEM استاتیکی سه بعدی

از جمله پارامتر های بسیار مهم برای تعیین نوع حرکت دندان در معالجات ارتودنسی […]

read more

Post

مدلسازی مبدل حرارتی دستگاه اکسیزناتور با استفاده از روش FEM

اکسیژناتوریا یا ریه مصنوعی یکی از دستگاه های مورد استفاده در عملهای جراحی قلب […]

read more

Post

کاربرد مکانیک محیطهای متخلخل در بررسی رفتار تورمی بافت نرم در حالت طبیعی و مواد جایگزین

روش های استخراج و حل معادلات بنیادی نظریه مکانیک محیط های متخلخل مورد بررسی […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads