جست و جو مقالات

دسته بندی

آناليز حالت گذراي اضافه ولتاژ موج صاعقه در سيستم انتقال با مدلسازي و بررسي دكل خط انتقال 400 kvتبريز- زياران

با توجه به اهميت اضافه ولتاژهاي ناشي از صـاعقه در منـاطق... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads