جست و جو مقالات

دسته بندی

روشهاي جمع آثار و منطق فازي براي تعيين سهم شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - ارائه روشي مبتني بر... read more

Post

كاهش سطح جريان اتصال كوتاه در شبكه فوق توزيع

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق- كاهش سطح جريان اتصال كوتاه در شبكه […]

read more

Post

موقعيت تلفات در شبكه هاي توزيع با حضور مول Ѕدهاي پراآنده DG

تلفات الكتريكي باعث تحميل خسارات بسيار زيادي به صنعت برق مي گردد. لذا آاهش […]

read more

Post

مطالعه شبكه 20kv بخش سنتي شهر تبريز و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش تلفات با استفاده از نرم افزار DIgSILENT

شبكه توزيع سنتي شهر شهر تبريز از 60 سال پيش بنا نهاده شده و […]

read more

Post

ارائه الگوريتمي جديد براي شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاجهاي هارمونيكي در باسبار PCC با كمترين نياز به تخمين امپدانس

در اين مقاله به منظور شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاجهاي هارمونيكي در باسبار […]

read more

Post

معرفي يك روش جديد براي جايابي بهينه STATCOM در شبكه هاي توزيع واقعي با استفاده از آناليز حساسيت توسط DIgSILENT

شهر خرمدره در اين مقاله يك روش جديد براي جايابي و مقداريابي بهينه جبرانساز […]

read more

Post

بهبود مسائل كيفيت توان و فليكر ولتاژ نيروگاه بادي والفجر با استفاده از ادوات FACTS

در اين مقاله، هدف بررسي و شبيه سازي پارك بادي منجيل و اثر حضور […]

read more

Post

مدلسازي ديناميكي نيروگاه بادي والفجر براي مطالعات پايداري

امروزه با توجه به گسترش روز افزون واحد هاي توليد پراكنده و افزايش استفاده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads