جست و جو مقالات

دسته بندی

شبيه سازی و آناليز يک چاپر AC-DC BUCK-BOOST کوپل شده به موتور DCبا استفاده از تکنيک PWM

کسوکننده های PWMبا توجه به تاثير پذيری و اقتصادی بودنشان... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads